Froliden AB

Våra tjänster

Våra tjänster

Tillsammans med våra kunder automatiserar vi Sverige.
Vi erbjuder automationstekniker och svetsare.

Svetsning

Vi har mycket goda kunskaper och hög kompetens när det gäller detalj och konstruktionssvetsning inom mig ,mag och tig svetsning. Vi utför svetsarbeten både hos våra kunder och i vår egen lokal.

Ombyggnationer och maskinflytt

Vi utför ombyggnationer och maskinflytt på befintliga anläggningar och maskiner tillsammans med våra kunder eller i egen regi.

Automationstekniker

Vår starkaste gren är att bygga automationsutrustningar tillsammans med våra kunder.Vi har en stor kunskap och erfarenhet av att bygga automationsutrustningar, robotceller och fixturer.