Froliden AB

Om oss

Verksamhet

Froliden är ett företag som har stor kunskap och erfarenhet av att bygga automationsutrustningar,fixturer och robottceller.

Mycket av arbetet utförs ute hos våra kunder och vi medverkar även vid installationer hos slutkund.

Vi utför svetsjobb såsom konstruktionssvetsning och detaljsvetsning Mig, Mag och Tig.

Om oss

Historik

Verksamheten startade 1999 av Mats Andersson och Esko Henriksson. Med bakgrund som yrkeslärare i verkstad , plåt och svets utbildning

Dom såg att det fanns ett behov av en ny sorts verkstadsföretag med Större flexibilitet och bred mekanisk kompetens.Dom såg också möjligheten att ta till vara på duktiga ungdomars kompetens,entusiasm och drivkraft. Detta har vi utvecklat tillsammans med våra kunder och vår personal.

Esko gick ur bolaget 2007 och Rickard Stenberg,Johan Sandstedt och Tommy Klar blev delägare. Patrik Gustavsson tog över Mats del i bolaget 2019 och driver nu Froliden tillsammans med Rickard,Johan och Tommy.

Froliden har gått från att ha varit nyutbildade verstadsungdomar till att idag jobba med några av Sveriges största och bästa Automations företag.